RODO

Realizując obowiązek wynikający z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – zwanej dalej RODO, informuję, że: 1. Administratorem przetwarzanych Pani/Pana oraz naszego dziecka danych osobowych jest Danuta Uljasz prowadząca Przedszkole Montessori Nr 1, adres: 81-436 Gdynia, ul. Narutowicza 17. Tel. 500 555 533, e-mail:[email protected]. 2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w przypadku prawnie uzasadnionego interesu Przedszkola oraz na podstawie dobrowolnie wyrażonej zgody. Dodatkowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych mogą Państwo znaleźć na stronie www.przedszkolemontessori.com w zakładce Ochrona danych osobowych oraz w informacjach RODO wywieszonych na tablicy informacyjnej w szatni Przedszkola.