Rozkład dnia
7.00 – 9.00 – Czas na swobodną zabawę , rysowanie, rozmowę dzieci z nauczycielem, praca indywidualna. Śniadanie.
9.00 – 12.00 – Trzygodzinny czas pracy z pomocami Montessori. Każde dziecko pracuje według własnego tempa i możliwości. Wybiera zadania, do których jest już gotowe, może ćwiczyć umiejętności , które już opanowało lub podejmować nowe wyzwania. Swobodnie wybiera rodzaj i miejsce pracy. Pracuje samodzielnie lub w małej grupie pod kierunkiem nauczyciela.
Jest to czas kiedy dzieci uczą się koncentracji na zadaniu , organizacji pracy i współdziałania.
10.00- 10.15 – dzieci wraz z nauczycielem przygotowują II śniadanie podając je do stoliczka śniadaniowego i pochodzą w międzyczasie pojedynczo
12.00– 13.00 – Wyjście na plac zabaw
13.00 – 13.30 Dzieci jedzą obiad; czynności samoobsługowe, ćwiczenie umiejętności prawidłowego posługiwania się sztućcami ( praca własna- życie codzienne)
13.30 – 14.00 – Czas relaksu, czytanie książek,
14.15 – 15.00– język angielski
15.00-15.15 – podwieczorek
14..00 do 16.00 grupy na zmianę z językiem angielskim zajęcia typu: rytmika, gimnastyka, koszykówka, taniec, bajkoterapia itp.
16.15 – 17.30 wyjście na plac zabaw .