Rozwój dziecka w przedszkolu,
a pomoce Montessori.

Na rozwój ruchowy dziecka ma wpływ wiele pomocy dydaktycznych, ale przede wszystkim materiał i zajęcia z obszaru życia codziennego. Materiały oraz zajęcia z obszaru życia codziennego mają głęboki sens wychowawczy. Mają na celu kształtowanie woli dziecka oraz jego wiarę we własne możliwości. Pozwalają kształtować odpowiednie postawy wobec przedmiotów, ludzi, zwierząt oraz całej rzeczywistosci. Efektem pracy z materiałem z zakresu życia codziennego jest wyrobienie u dzieci koordynacji ruchowej, aktywnego działania oraz koncentracji. Z drugiej strony kształtują one opanowanie konkretnych umiejętności, które będą one mogły wykorzystać w życiu codziennym. Do tych czynności należy samodzielne rozkładanie naczyń do posiłku oraz krojenie owoców i warzyw pod okiem nauczyciela. W wielu pomocach wykorzystywana jest praca z wodą, dziecko przelewa wodę z dzbanka do dzbanka, samodzielnie myje stół, lustra czy poleruje srebra. Wiele dzieci bardzo lubi prać ubranka , a następnie przyczepiać klamerką je na suszarce. Dziecko jest cały czas w ruchu, musi wykonać wiele czynności. Praca z klamerkami ćwiczy prawidłowy chwyt pesetowy oraz przygotowuje dziecko do pisania. Dziecko samodzielnie ubiera się , składa ubrania. Przy pomocy specjalnych ramek zapina guziki, zawiązuje sznurówki, przewleka koraliki. Również uprawia i pielęgnuje rośliny oraz uczy się obsługi różnych urządzeń technicznych. Z myślą o chłopcach są przygotowane materiały do pracy z wkręcaniem śrub oraz składanie różnych modeli. Dodatkowo dzieci wiele czasu spędzają w ogrodzie i placu zabaw, uczestniczą w dodatkowych zajęciach ruchowych i tanecznych.

Na rozwój społeczny dziecka ma wpływ materiał i zajęcia z obszaru edukacji środowiskowej, ten materiał pokazuje dziecku świat przyrody i zasady w nim rządzące. Dzieci poznają zjawiska i procesy zachodzące w przyrodzie i życiu społecznym. Dzieci mogą poznawać zarówno to, co jest im bliskie, jak i to, co jest odległe. Obszar edukacji środowiskowej obejmuje zagadnienia z takich dziedzin nauki jak biologia, historia czy geografia. Charakterystyczna cecha tego materiału jest wielostronny charakter nauczania, co skłania dzieci do samodzielnego przyswajania wiedzy. W tym obszarze dzieci często chcą pracować razem tworząc wspólnie różne projekty edukacyjne. Dzieci często sięgają po kolorowy globus oraz kolorowe mapy. Uczą się nazw oraz zapamiętują kształt kontynentów. Następnie tworzą z tego książeczkę kontynentów. Na takiej samej zasadzie dzieci pracują z planetami Układu Słonecznego. Dzieci same zaglądają do książek edukacyjnych szukając rzeczy, które je interesują. Praca z lupą pozwala im na obserwowanie życia owadów oraz uczy prowadzenia obserwacji. Podczas wspólnych kręgów dzieci robią plakaty z nauczycielem, dyskutują na dany temat, zapisują zasady panujące w grupie, uczą się piosenek i wierszy. Wszystkie te metody i formy pracy, służą aktywizowaniu dzieci, rozbudzaniu ich ciekawości i zainteresowań poznawczych.

Materiał sensoryczny jest bardzo potrzebny w rozwoju intelektualnym, ponieważ wprowadza dziecko w świat pojęć, wymiarów oraz brył. Uczy dziecko rozróżniania barw, smaków, zapachów a więc kształci poszczególne zmysły. Ćwiczenie z różową wieżą pozwala rozwijać u dzieci umiejętności dostrzegania różnic w wymiarach klocków, porównywania ich wielkości. Natomiast ćwiczenie z wykorzystaniem brązowych schodów pozwala na rozwijanie umiejętności rozróżniania szerokości i wysokości. Butelki smakowe uczą dziecko rozróżniania smaków takich jak słodki, kwaśny, słony oraz gorzki. Natomiast pojemniczki zapachowe składają się z sześciu par pojemniczków, do których powkładane są różne substancje zapachowe, dziecko uczy Sie rozróżniania zapachów. Kolorowe tabliczki jest to zestaw czterech pudełek uczący dziecko rozpoznawania kolorów. Szeroki materiał językowy ma związek miedzy rozwojem mowy a rozwojem intelektu. Dlatego tez Maria Montessori opracowała wiele materiałów dydaktycznych oraz ćwiczeń służących jego kształceniu. Do pomocy tych należą: szorstkie litery, ruchomy alfabet, metalowe ramki przygotowujące rękę do pisania, rysowanie liter w kaszy, czytanie książeczek czy lotto. Materiał matematyczny pozwala dziecku w sposób na konkretach przejść przez skomplikowany świat liczb i działań matematycznych. Do przedszkola przychodzą zazwyczaj dzieci potrafiące policzyć do trzech, uczą się one bardzo szybko liczb zaczynając liczyć na przedmiotach. Życie codzienne dostarcza wiele możliwości, by nauczyć je tego drogą praktyki np. potrzeba nam jeszcze trzech talerzy na tym stole lub musisz zapiąć jeszcze jeden guzik. Przedszkolaki wchodzą w świat skomplikowanych działań oraz abstrakcji matematycznych pracując ze złotymi perłami, na których uczą się liczyć, grze w bank, układaniu kostki dwumianowej i trójmianowej, szorstkich cyfrach, liczeniu na znaczkach czy układaniu kolorowego węża. Materiał ten przygotowany jest w prosty, logiczny sposób, aby zaprezentować dziecku i pomóc mu zrozumieć świat matematyki

Bardzo ważne w metodzie Montessori jest otoczenie, w którym przebywa dziecko. Może ono wspomagać w pełni harmonijny rozwój osobowości dziecka – sprawia, że czuje się ono szczęśliwe i radosne; szybko i chętnie się uczy. Respektuje kolejne fazy zainteresowań, związane z rozwojem dziecka. Wszystkie materiały są uporządkowane tematycznie i łatwo dostępne – umieszczone w zasięgu ręki dziecka. Nauczyciel jest pośrednikiem pomiędzy otoczeniem i dzieckiem, pomaga dziecku samodzielnie odkrywać rzeczywistość.